Giải Búa liềm vàng lần thứ 6, năm 2021

HQ Online -

Thực hiện văn bản số 252-CV/BTGTU ngày 13-4-2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc đề nghị Báo Hải Phòng-cơ quan thường trực tổ chức Giải Búa liềm vàng của thành phố phối hợp các cơ quan để triển khai thực hiện, Báo Hải Phòng trân trọng đề nghị các phóng viên, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm, tích cực hưởng ứng, nhiệt tình tham gia viết, sáng tạo các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng; cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ, nhất là chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, nhà báo để thực hiện tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng tại Hải Phòng.

Giải Búa liềm vàng lần thứ 6 năm 2021 do Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Giải được tuyển chọn và trao tặng các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với trọng tâm:

1. Về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

2. Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp.

3. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2015 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

4. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

5. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm”.

Về tác giả: Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 1 tác phẩm phù hợp quy định của Giải để tham dự. Nếu tác giả có tác phẩm riêng của mình, đồng thời tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa 1 tác phẩm khác. Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các loại hình báo in; báo điện tử; phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí do các ngành của tỉnh, các ngành ở Trung ương tổ chức vẫn được tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 1-11-2020 đến 31-10-2021. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Báo Hải Phòng, số 8 phố Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Thời gian nhận tác phẩm: Chậm nhất là ngày 5-11-2021.

(Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 6-2021 được đăng tải trên Báo Hải Phòng điện tử, tại địa chỉ http://baohaiphong.com.vn và Cổng thông tin Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, tại địa chỉ http://hoinhabaohaiphong.vn).

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn