Được sử dụng hình ảnh do người dân cung cấp hoặc đăng tải trên mạng xã hội để xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải

HQ Online -

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ và đường sắt, hàng không dân dụng.

Nghị định này nhằm sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm trong các lĩnh vực hàng hải được quy định tại Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11-12-2017; lĩnh vực đường bộ, đường sắt được quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019;  lĩnh vực hàng không dân dụng được quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30-11-2018. Những cập nhật, sửa đổi, bổ sung là để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và triển khai thực hiện từ ngày 1-1-2022.

Được sử dụng hình ảnh phản ánh vi phạm của cá nhân, tổ chức cung cấp để xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Theo đó, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải có thể sử dụng thông tin, hình ảnh làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải như sau:

- Dữ liệu hình ảnh thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thu thập;

- Dữ liệu hình ảnh thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật được giao quản lý thuộc nhóm các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về giao thông hàng hải theo quy định của Chính phủ;

- Dữ liệu hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông hàng hải do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, mạng xã hội.

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải

Theo đó, nhiều hành vi vi phạm quy định về phòng, chống thiên tai hàng hải được đề xuất tăng mức phạt, có hành vi tăng mạnh so với hiện nay:

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không chuẩn bị hoặc chuẩn bị không đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó thiên tai theo phương án ứng phó thiên tai được phê duyệt.

Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi sau:

- Không xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo quy định;

- Không tổ chức huấn luyện, diễn tập về nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý thông tin về công tác phòng, chống thiên tai;

- Không tổ chức hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ quan, đơn vị.

Vi phạm quy định về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải

Trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, Bộ GTVT cũng đề xuất xử phạt nhiều hành vi như:

Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi: Không cung cấp thông tin, dữ liệu về phao Cospas-Sarsat chính xác, đầy đủ và kịp thời phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu nạn theo quy định; không tham gia diễn tập và thực hiện đầy đủ phương án phối hợp tìm kiếm, cứu nạn theo quy định.

Phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây: Không thực hiện nghĩa vụ theo quy định về tìm kiếm, cứu nạn hàng hải; Thực hiện chậm trễ lệnh điều động của cơ quan có thẩm quyền để tìm kiếm, cứu nạn theo quy định.

Ngoài tra, Nghị định còn sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hàng không dân dụng.

Dự thảo được lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT từ ngày 12-5 đến 1-6.

Văn Linh (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn