Đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên ngày càng phát triển

* Trung tướng NGUYỄN VĂN BỔNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân

HQVN -

5 năm qua, phong trào công nhân (PTCN) và hoạt động công đoàn (HĐCĐ) trong Quân chủng được đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động; triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng Hải quân phát triển cả về số lượng và chất lượng; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân chủng TSVM tiêu biểu, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng các cấp, Luật Công đoàn năm 2012… Cục Chính trị đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu đề xuất, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng; triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, đột phá công tác công đoàn hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn Quân chủng.

Đoàn viên công đoàn Công ty ICD Tân cảng - Long Bình kiểm tra hàng hoá tại kho. Ảnh: Quang Tiến

Cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, giám đốc doanh nghiệp và cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để PTCN và HĐCĐ tiến hành có nền nếp, hiệu quả.

Ban chấp hành công đoàn các cấp đã đề cao trách nhiệm, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác công đoàn, Chương trình hành động của Công đoàn Hải quân 5 năm (2018-2023); xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, đưa PTCN và HĐCĐ ngày càng phát triển vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng TSVM tiêu biểu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Công đoàn cơ sở các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức đầy đủ nội dung, chương trình học tập giáo dục chính trị theo quy định; quán triệt học, tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định Quân đội, Quân chủng, đơn vị, doanh nghiệp…  Nhiều phong trào thi đua mang tính ngành nghề, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tiêu biểu như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”  với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong các doanh nghiệp; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động; tích cực hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động gắn với thực hiện Tháng Công nhân bằng nhiều hình thức .

Các phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến” đều gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” với các tiêu chí cụ thể đã trở thành việc làm thường xuyên trong các tổ chức công đoàn, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Tuấn

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động ở các nhà máy, đơn vị làm nhiệm vụ quốc phòng-kinh tế đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia quản lý, rèn luyện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, kỷ luật lao động, dám nghĩ dám làm, hiến kế khắc phục khó khăn, lao động có năng suất, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả kinh tế cao.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn ở các cơ quan và đơn vị bảo đảm, phục vụ luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, thực hiện đúng quy trình chuyên môn, không để xảy ra sai sót, thất thoát, hư hỏng cơ sở vật chất, trang bị, tài chính, kinh tế… góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe bộ đội, làm tốt công tác bảo đảm đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của cơ quan, đơn vị.

Mặc dù phải thường xuyên làm việc với cường độ cao, trong môi trường độc hại, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, cán bộ, đoàn viên công tác ở các nhà máy, xí nghiệp, kho, xưởng với trách nhiệm, lòng say mê nghề nghiệp, đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở các học viện, nhà trường, đơn vị nghiên cứu khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, cán bộ, đoàn viên công đoàn công tác đã thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng sư phạm, tích cực nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, giáo trình, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho học viên, nhân viên; tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, thực hiện thành công nhiều công trình, đề tài, sáng kiến khoa học kỹ thuật, được tôn vinh và trao giải cấp toàn quân…

Cán bộ, đoàn viên công tác trên lĩnh vực báo chí, văn hóa, nghệ thuật với nhiệt huyết và lòng đam mê, luôn nỗ lực tìm tòi, lao động sáng tạo góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội và nhân dân, nhất là trên các vùng biển, đảo xa; lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc đến với Hải quân và nhân dân các nước, để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. Trong công tác lãnh đạo, quản lý, vai trò của đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng được khẳng định. Nhiều đồng chí là chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận nằm trong cấp ủy, giữ các chức vụ chỉ huy, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Một tiết mục văn nghệ của đoàn viên công đoàn Hải quân. Ảnh: Hải Hà

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện HĐCĐ, xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên thực sự vững mạnh cần thực hiện một số giải pháp:

Một là, cấp ủy các cấp cần thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ đảm nhiệm công tác công đoàn về lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác công đoàn. Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức công đoàn hoạt động, phát huy vai trò đại diện cho tập thể người lao động của công đoàn ở các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con; xác định rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của công đoàn để kịp thời chỉ đạo khắc phục và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả.

Hai là, tiếp tục tăng cường công tác chăm lo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Quân chủng có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Phát động sâu rộng trong công nhân viên chức, lao động quốc phòng phong trào học tập, tự học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật hiện đại, công nghệ tiên tiến để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn lao động sản xuất, phấn đấu mỗi người lao động phải giỏi nghề mình đang làm, biết nhiều việc để có việc làm, cống hiến được nhiều hơn và có đời sống tốt hơn.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Quân đội và Quân chủng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Quân chủng. Phát động và triển khai Cuộc vận động “Đoàn kết, cùng đoàn viên, người lao động vượt khó”; duy trì có nền nếp phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “5 nhất - 3 không” (5 nhất: Thi đua lao động, sản xuất đạt chất lượng cao nhất; tận dụng thời gian lao động tốt nhất; tiết kiệm vật tư, điện nước tốt nhất; đoàn kết, chấp hành kỷ luật tốt nhất; bảo đảm an toàn tốt nhất trong sản xuất và tham gia giao thông; 3 không: Không có đoàn viên nghèo đói; không có đoàn viên ở nhà dột nát; không có đoàn viên tham gia các tệ nạn xã hội);  “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”...

Bốn là, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; triển khai có hiệu quả các hoạt động xã hội của công đoàn, quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, người lao động.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM tiêu biểu, cơ quan, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu; đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức quần chúng trong đơn vị và các tổ chức công đoàn địa phương. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”...

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn