Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển: Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập

Ngày 12 và 13-9, tại Hải Phòng, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân đã tổ chức diễn tập vòng tổng hợp chỉ huy, cơ quan có một phần thực binh năm 2017.

Quán triệt nhiệm vụ trước khi hành quân diễn tập

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch huấn luyện năm nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. 

Đơn vị đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, xử lý các tình huống trong cơ động lực lượng ra khu sơ tán; thông qua các kế hoạch chiến đấu, kế hoạch phối hợp hiệp đồng của  cơ quan, đơn vị...

Diễn tập tại thực địa

Phần diễn tập thực binh là tiến hành xử lý các tình huống khảo sát, đo đạc mở luồng đảm bảo hàng hải chiến đấu, xử lý tình huống A2, thực hành mắc tăng võng, băng bó cứu thương, đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm…

Do chuẩn bị tốt về mọi mặt, hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị nên Đoàn đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra. Sau diễn tập, Đoàn tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương cơ quan, đơn vị có thành tích trong diễn tập.

                                                                      Tin, ảnh: Xuân Toản

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn