Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII dâng hương tại Bến K15 Đồ Sơn

HQ Online -

Sáng 3-8, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích Bến K15 Đồ Sơn, Hải Phòng. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Chính ủy Hải quân chủ trì lễ dâng hương.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh dâng hương tại buổi lễ

Diễn văn tại lễ dâng hương do Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải đọc nhấn mạnh: Hôm nay, tại Bia di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển (Bến K15), Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII thành kính tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu Không số, những cán bộ, chiến sĩ ưu tú của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng và toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ đặt hoa tưởng niệm

Trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam thống nhất, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân  ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xử lý có hiệu quả các tình huống; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Tin, ảnh: Duy Khánh, Quang Thanh, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn