Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Vùng 3 Hải quân

HQ Online -

Ngày 26-10, tại Đà Nẵng, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị (TCCT) do Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại Vùng 3 Hải quân. 

Thiếu tướng Trần Hoài Trung kiểm tra nhận thức cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân

Năm 2016, toàn Vùng đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các mặt công tác; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Hoạt động CTĐ, CTCT triển khai toàn diện, có hiệu quả. Tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiều đổi mới, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại cơ sở" như các mô hình: "Cán bộ giáo dục chính trị giỏi", "Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân", “Mỗi tuần học một điều luật"... Công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, dân vận, bảo vệ an ninh, kế hoạch tổng hợp và công tác quần chúng thực hiện có nền nếp, chất lượng qua đó góp phần quan trọng để xây dựng Đảng bộ Vùng TSVM, Vùng VMTD.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Hoài Trung đánh giá cao kết quả Vùng 3 Hải quân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tổ chức hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XII của Đảng, nhanh chóng triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng, xác định rõ đối tượng, đối tác, kiên định với đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Kết quả chung, Vùng 3 được TCCT xếp loại Giỏi.

Tin, ảnh: Mai Xuân Hưởng
 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn