Đoàn công tác Quân chủng kiểm tra công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao tại Lữ đoàn 125

HQ Online -

Ngày 3-4, tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao năm 2019 tại Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Nội dung huấn luyện thể dục sáng đối với nữ quân nhân

Nội dung kiểm tra gồm: Văn kiện huấn luyện thể lực; tổ chức, phương pháp huấn luyện; thông qua giáo án huấn luyện thể lực; trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ, giáo viên; cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ cho công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao tại đơn vị...

Thực hiện thông qua giáo án trước khi huấn luyện thể lực

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra thao trường, bãi tập, việc lên lớp huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao nhằm nắm cụ thể trình độ, phương pháp tổ chức của đội ngũ giáo viên và khả năng thực hiện các nội dung của quân nhân.

Huấn luyện thể thao đặc chủng Hải quân

Đây là đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất công tác tổ chức huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao của đơn vị, làm cơ sở để rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao gắn với việc kết hợp công tác huấn luyện quân sự tại các đơn vị trong Quân chủng.

Tin, ảnh: Minh Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn