Điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển tuyển sinh quân sự

HQ Online -

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, trong đó quy định thời gian tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 từ ngày 23 đến 26-7 (chậm hơn 1 tháng so với năm 2019).

Để thực hiện tốt công tác sơ tuyển năm 2020 vào các học viện, trường quân đội, Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển và yêu cầu các địa phương, đơn vị, các học viện, trường tăng cường công tác tuyên truyền hướng nghiệp TSQS. Theo đó sẽ tổ chức sơ tuyển từ ngày 1-3 đến 25-5; tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt, đợt 1 vào tuần 3 và tuần 4 tháng 4-2020, đợt 2 vào tuần 2 tháng 5-2020 (thời gian cụ thể do Ban TSQS các đơn vị, địa phương bố trí cho phù hợp).

Sau khi khám sức khỏe đợt 2, trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển (25-5), nếu còn thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển. Ban TSQS các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp và bàn giao hồ sơ sơ tuyển về các trường thí sinh đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) đối với phía Bắc vào ngày 3-6; phía Nam vào ngày 5-6.

Dương Hưng (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn