Diễn đàn “Thanh niên vững vàng tư tưởng, chấp hành kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”

HQ Online -

Ngày 29-6 tại Hải Phòng, Đoàn cơ sở, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển đã tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Thanh niên vững vàng tư tưởng, chấp hành kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Tham dự buổi diễn đàn có đông đảo cán bộ, ĐVTN trong Đoàn cơ sở và đại biểu công đoàn, hội viên phụ nữ đơn vị.

Thủ trưởng Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển trả lời các câu hỏi của đoàn viên thanh niên

Tại diễn đàn cán bộ, ĐVTN đã sôi nổi tham gia ý kiến thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được cũng như những kinh nghiệm rút ra trong tiến hành công tác tư tưởng đối với đoàn viên, thanh niên và giải pháp hạn chế vi phạm kỷ luật, các biểu hiện tiêu cực nảy sinh. Trong đó, tập trung trao đổi, chia sẻ về tâm tư, nguyện vọng, tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, không sa vào các tệ nạn xã hội.

Thông qua diễn đàn, nhằm giúp cho cán bộ, ĐVTN nâng cao hơn nữa nhận thức của mình thành thái độ, hành vi, hành động cụ thể trong rèn luyện, học tập công tác góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tổ chức đảng TSVM, đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị trong tình hình mới.


Tin, ảnh: Xuân Toản

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn