Trong đó, mức điểm sàn xét tuyển nêu trên được tính theo thang điểm 30, đã bao gồm cả điểm ưu tiên. Riêng mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của Học viện Quân y bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với nhóm ngành sức khỏe năm 2023. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo Tổ hợp D01, D02, D04 của Học viện Khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Ngoại ngữ.

Riêng đối với đào tạo ngành Quân sự cơ sở tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đối tượng tuyển sinh đào tạo gồm: Chỉ huy tr­­ưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa qua đào tạo; Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ; Sĩ quan dự bị chưa xếp vào các đơn vị dự bị động viên; Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ dân quân tự vệ; Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đang công tác tại cơ sở), đối với đào tạo đại học, mức điểm sàn là 15 điểm; đào tạo cao đẳng, điểm nhận hồ sơ xét tuyển 10 điểm. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở, nếu không đạt ngưỡng điểm xét tuyển đại học, được đăng ký xét tuyển vào đào tạo trình độ cao đẳng ngành Quân sự cơ sở.

Các thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Quân đội sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển theo quy định bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia đến trước 17 giờ ngày 30/7.

Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển, phải đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện dự tuyển. Trong thời gian đăng ký xét tuyển, thí sinh được đăng ký xét tuyển vào một trong các trường Quân đội theo nhóm trường thí sinh đã sơ tuyển, theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển đã được quy định.

Nhóm 1, gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1 (đối với các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc), Lục quân 2 (đối với các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào phía Nam), Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh. Nhóm 2: Các học viên Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự. Đối với các trường, các ngành có nhiều tổ hợp xét tuyển, thí sinh được đăng ký thay đổi tổ hợp xét tuyển trong trường hoặc trong ngành theo quy định.

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh lưu ý đối với thí sinh, các học viện, trường trong Quân đội chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học, cao đẳng quân sự đối với các thí sinh đã được thông báo đủ điều kiện sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1.

Theo QĐND điện tử