Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng do Tư lệnh Hải quân làm Chủ nhiệm đạt xuất sắc

HQ Online -

Chiều 7-12, tại Hải Phòng, Hội đồng Khoa học Nghệ thuật quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng. Đề tài do Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân làm Chủ nhiệm.

Thiếu tướng, TS Phạm Lâm Hồng, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nghệ thuật quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Hội đồng; đại biểu Cục Khoa học quân sự Bộ Quốc phòng; các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài và đại biểu khách mời cơ quan Quân chủng Hải quân.

Chuấn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Hội đồng Khoa học Nghệ thuật quân sự Bộ Quốc phòng đã nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. Sau hai năm triển khai, Ban Chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành 25 chuyên đề khoa học, 1 báo cáo tổng hợp, 5 kỷ yếu khoa học, 8 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí của Quân đội; tổ chức được 2 cuộc hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng nghiên cứu…

Tiếp đó, Hội đồng nghe các ủy viên và đại biểu tham dự hội nghị cho ý kiến đóng góp, phản biện, đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài, kiến nghị những nội dung Ban Chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu.

Trung tướng PGS, TS Nguyễn Kim Thành, Ủy viên phản biện cho ý kiến đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài

Hội đồng kết luận, đánh giá: Đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra; có tính cấp thiết cao, có ý nghĩa chiến lược quan trọng, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân chủng Hải quân. Ban Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức nghiên cứu công phu, sử dụng các phương pháp tiếp cận, nghiên cứu hợp lý, khoa học; đề xuất được hệ thống lý luận khá hoàn chỉnh về nghệ thuật quân sự Hải quân trong phạm vi nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn, cung cấp những luận cứ khoa học và có đóng góp mới vào phát triển nhận thức về quan điểm chiến tranh nhân dân bảo vệ biển, đảo góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các sản phẩm của đề tài có thể viết thành tài liệu để đào tạo cho một số đối tượng trong các học viện, nhà trường trong Quân đội cũng như đưa vào huấn luyện, diễn tập cho bộ đội và đơn vị…

Hội đồng khoa học và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội đồng Khoa học Nghệ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng nhất trí đánh giá, công nhận kết quả nghiên cứu đề tài đạt loại xuất sắc đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Chủ nhiệm đề tài.

Tin, ảnh: Cao Dân-Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn