Đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu, phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kì mới của QĐND Việt Nam”

HQ Online -

Sáng 11-3, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của QĐND Việt Nam”. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân làm Chủ nhiệm đề tài.

Theo đánh giá của Hội đồng khoa học, đề tài được triển khai, nghiên cứu chặt chẽ, công phu, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và tiến độ thời gian. Quá trình nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài đã huy động trí tuệ, kinh nghiệm của các nhà khoa học; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nâng cao chất lượng đề tài.

Quang cảnh buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài

Về giá trị khoa học, đề tài đã sử dụng khá thành công các phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành và chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó, tập trung chủ yếu vào phương pháp logic-lịch sử, phân tích, tổng hợp, điều tra, thống kê… để làm sáng tỏ mục tiêu, nội dung nghiên cứu.

Ngoài việc khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, phân tích làm rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế theo các tiêu chí mà khung lý thuyết đề ra; đề tài còn dự báo được một số yếu tố tác động đến phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam; đề xuất hệ thống các giải pháp đồng bộ, toàn diện, có tính khả thi và cơ sở khoa học vững chắc.

Đề tài có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo về sự cần thiết phải phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ. Sản phẩm của đề tài là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong và ngoài quân đội.

Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng đánh giá đề tài đạt Xuất sắc.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Hồng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn