Đánh giá, nghiệm thu dự án: “Đầu tư tăng cường tiềm lực phòng thí nghiệm vũ khí dưới nước của Học viện Hải quân”

HQ Online -

Chiều 7-6, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đại tá Thân Thành Công, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng chủ trì nghiệm thu dự án.

Theo đánh giá của Hội đồng Khoa học công nghệ, việc đầu tư dự án tăng cường tiềm lực phòng thí nghiệm vũ khí dưới nước tại Học viện Hải quân nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khai thác, sử dụng các trang bị, vũ khí, khí tài dưới nước cho lực lượng Hải quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới là hết sức cần thiết.

Quang cảnh buổi đánh giá, nghiệm thu dự án

Thực hiện tốt dự án này sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, cải tiến, phát triển công nghệ đồng thời mở rộng khả năng kiểm tra, đánh giá, thử nghiệm các loại vũ khí, trang bị dưới nước có trong biên chế của các lực lượng Hải quân. Phòng Thí nghiệm vũ khí dưới nước tại Học viện Hải quân là cơ sở để đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp thu các quy trình công nghệ đo đạc, thử nghiệm các trang thiết bị, khí tài thủy âm trong phòng thí nghiệm.

Dự án “Đầu tư tăng cường tiềm lực phòng thí nghiệm vũ khí dưới nước của Học viện Hải quân” được nghiên cứu chặt chẽ, công phu, triển khai đúng quy trình, chất lượng. Quá trình nghiên cứu, Ban quản lý dự án đã huy động trí tuệ, kinh nghiệm của các nhà khoa học; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nâng cao chất lượng dự án.

100% thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ, Bộ Quốc phòng đã bỏ phiếu nhất trí dự án bảo đảm các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. 

Tin, ảnh: Anh Mão

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn