Đánh giá cơ sở Đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng

HQ Online -

Chiều 31-8, tại Hải Phòng, Hội đồng Khoa học quân sự Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị đánh giá cơ sở đề tài khoa học nghệ thuật quân sự cấp Bộ Quốc phòng. Đề tài do Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân làm Chủ nhiệm.

Trung tướng, PGS, TS Trần Thái Bình, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quân chủng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Hội đồng khoa học Quân chủng, đại biểu Cục Khoa học quân sự Bộ Quốc phòng, các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài và đại biểu khách mời.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu, giúp Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu, chuẩn bị tốt cho nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng trong thời gian tới.

Hội đồng khoa học quân sự Quân chủng đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm đề tài; ý kiến đóng góp, phản biện của các Ủy viên Hội đồng và các đại biểu tham dự hội nghị; ý kiến tiếp thu và giải trình của Ban Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng kết luận đánh giá: Đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đề tài có ý nghĩa chiến lược quan trọng, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân chủng Hải quân. Ban Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức nghiên cứu công phu, sử dụng các phương pháp tiếp cận, nghiên cứu hợp lý, khoa học; đề xuất được hệ thống lý luận khá hoàn chỉnh về nghệ thuật quân sự Hải quân trong phạm vi nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn, cung cấp những luận cứ khoa học và có đóng góp mới vào phát triển nhận thức về quan điểm chiến tranh nhân dân bảo vệ biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Hội đồng Khoa học Quân chủng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu. Hội đồng nhất trí đánh giá đề tài đủ điều kiện để đề nghị Bộ Quốc phòng tổ chức nghiệm thu cấp Bộ.

Tin, ảnh: Cao Dân 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn