Đảng ủy Vùng 4 Hải quân: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Khóa VIII

HQ Online -

Sáng 15-8, tại Khánh Hòa, Đảng ủy Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Hội nghị có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Vùng 4.

Trong những năm qua, Đảng ủy Vùng 4 Hải quân thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về cán bộ và công tác cán bộ; vận dụng linh hoạt trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện để xây dựng đội ngũ cán bộ của Vùng đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Vùng đã thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình công tác cán bộ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy Đảng, hệ thống chỉ huy, cơ quan các cấp, các ngành để quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ phát huy hết khả năng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí công tác tại Vùng 4 đã trưởng thành, bổ sung nguồn có chất lượng cao cho các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng.

Hằng năm, Thường vụ Đảng ủy Vùng tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý cấp dưới trực tiếp theo 3 lớp: Đương nhiệm, kế cận, kế tiếp; giãn cách giữa các lớp từ 3-5 tuổi; nguồn kế cận của từng chức vụ đều đảm bảo có 2 nguồn, nguồn kế tiếp có 3 nguồn trở lên. Quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch bảo đảm dân chủ, thống nhất, tỷ lệ bổ nhiệm đúng quy hoạch đạt trên 90% đã khẳng định lớp đương chức và lớp kế cận tương đối ổn định, chất lượng được nâng lên, nhất là về trình độ văn hóa, học vấn, phẩm chất chính trị và năng lực công tác.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian tới, Đảng ủy Vùng 4 Hải quân xác định xây dựng đội ngũ cán bộ của Vùng có bản lĩnh chính trị vững vàng; có chất lượng toàn diện; có số lượng, cơ cấu hợp lý đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung yêu cầu: Đảng ủy Vùng 4 Hải quân tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của các cấp về công tác cán bộ; giải quyết hợp lý số cán bộ thừa, thiếu trong đơn vị; coi trọng bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ huy, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, pháp luật; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và điều hành quy hoạch cán bộ lớp kế cận, kế tiếp; định kỳ đánh giá quy hoạch, phát huy nguồn cán bộ trẻ đáp ứng yều cầu nhiệm vụ; tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ đúng quy định, công khai, minh bạch theo hướng ngày càng tốt hơn và làm tốt ngay từ cơ sở.

Tin, ảnh: Vũ Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn