Đảng ủy Vùng 3 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

HQ Online -

Ngày 27/6, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo".

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo. Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật. Chuẩn Đô Đốc Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng phát biểu chỉ đạo

10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765 của của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo".

Các cơ quan, đơn vị đã bám sát Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Hải quân và yêu cầu, nhiệm vụ của Vùng; tổ chức huấn luyện theo đúng quan điểm, mục tiêu, phương châm, đột phá; tích cực đổi mới, nâng cao mức độ huấn luyện làm chủ VKTBKT, thuần thục các phương án tác chiến. Trình độ kỹ, chiến thuật của các lực lượng không ngừng nâng lên, đáp ứng các chỉ tiêu, định mức theo yêu cầu đề ra. 100% đơn vị đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống.

Quang cảnh hội nghị

Vùng hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch huấn luyện; kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác huấn luyện đã thực sự góp phần quan trọng xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác huấn luyện

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng yêu cầu: Đảng ủy Vùng 3 tiếp tục quán triệt, xác định rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác huấn luyện chiến đấu; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp nhất là cán bộ chủ trì trong tổ chức triển khai công tác huấn luyện một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Vùng cần tập trung thực hiện các khâu đột phá, khắc phục triệt những khâu yếu trong huấn luyện; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tham gia và tổ chức có hiệu quả các hội thi, hội thao; khai thác làm chủ VKTB mới, hiện đại; đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã trao tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tốt trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn