Đảng ủy Vùng 2 quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

HQ Online -

Ngày 21/3, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết cùa Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ Vùng.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn quán triệt nghị quyết

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng và Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì và trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng; cấp ủy viên các cấp; cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 2 và hơn 360 cán bộ, đảng viên.

Đại tá Vũ Anh Tuấn phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh về ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành các nghị quyết; quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng nghị quyết. Đồng chí Chính ủy Vùng yêu cầu sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp nhanh chóng tổ chức quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết của Quân ủy Trung ương đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần sớm đưa các nghị quyết đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về: Đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; công tác hậu cần quân đội đến năm 2023 và những năm tiếp theo; công tác khoa học quân sự đến năm 2023 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; công tác tài chính đến năm 2030; công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Chí Cường, Minh Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn