Đảng uỷ Quân chủng Hải quân tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

HQ Online -

Sáng 29/11, tại Hải Phòng, Đảng uỷ Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu 

Dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Hải quân chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị có đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng.

Triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, 10 năm qua, Đảng ủy Quân chủng Hải quân thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc và xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân trình bày báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng ủy Quân chủng Hải quân

Quân chủng có bước phát triển mạnh về tổ chức biên chế; tiếp nhận, quản lý, khai thác và làm chủ nhiều VKTBKT mới, hiện đại; ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, thông tin trong huấn luyện, diễn tập, điều hành, chỉ huy tác chiến và quản lý các mặt công tác; các công trình chiến đấu được củng cố và xây dựng mới; phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được đổi mới, chính quy. 

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trên địa bàn xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp hiệu quả quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng an ninh; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. 

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đều khẳng định: Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI thể hiện sự phát triển tư duy chiến lược đúng đắn, quan trọng của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hội nghị cũng đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện nghị quyết thời gian tiếp theo. Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng một số nội dung giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, quan điểm của "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng tiếp tục quán triệt, nắm vững các mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và các bài học kinh nghiệm. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo của cấp mình để triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Duy Khánh

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn