Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 791 của Quân ủy Trung ương

HQ Online -

Ngày 14/6, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30/12/2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo

Qua 10 năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm Nghị quyết 791 và Kết luận 62 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của trên phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự, y dược học quân sự... được đẩy mạnh. Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Công tác nghiên cứu, biên soạn điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu, tài liệu huấn luyện, từ điển quân sự thường xuyên chú trọng…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã quan tâm đầu tư các nguồn lực, nhất là nguồn lực cán bộ khoa học phục vụ công tác nghiên cứu khoa học quân sự. Đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành khoa học quân sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham mưu, đề xuất hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu

Thời gian tới, Đảng ủy Quân chủng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết 791, Kết luận 62; bám sát thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, lấy nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu chủ yếu của công tác nghiên cứu phát triển khoa học quân sự.

Quân chủng tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu phát triển lý luận với tổng kết và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân chủng trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ và môi trường; phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực tự cường kết hợp với mở rộng hợp tác với các đối tác; khai thác mọi tiềm năng phục vụ cho nhiệm vụ SSCĐ, chiến đấu, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quang cảnh hội nghị

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Quân chủng Hải quân đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 791. Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu: Thường vụ, Đảng ủy Quân chủng tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của phát triển khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Quân chủng cần chủ động đề xuất các đề án, chương trình, dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp thiết, khả thi trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt chú trọng nghiên cứu khoa học về nghệ thuật quân sự hải quân, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân trên biển.

Quân chủng tiếp tục mở rộng nghiên cứu làm chủ hoàn toàn vũ khí trang bị mới, hiện đại, phát huy hết tính năng kỹ chiến thuật của từng loại VKTB; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào làm chủ sửa chữa, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, chiến đấu.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý: Đảng ủy Quân chủng cần có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, khuyến khích, thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, tuổi trẻ sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ. Các đơn vị cần tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân; Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 791.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn