Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII

HQ Online -

Chiều 31/10, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII đến các đồng chí cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Quân chủng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 9 điểm cầu trong toàn Quân chủng. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; đại biểu các phòng chức năng Quân chủng; đại biểu thủ trưởng các vùng, Học viện Hải quân, các đơn vị trực thuộc Quân chủng.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng thông báo các nội dung hội nghị

Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương 6 Khoá XIII.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7, Khoá XIII; báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021 và thực hiện công tác cán bộ…

Quang cảnh tại điểm cầu các đơn vị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động...

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn