Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

HQ Online -

Sáng 24/5, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng Khóa XIII. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Hội trường Bộ Tư lệnh Hải quân đến 9 điểm cầu trong Quân chủng tại Vùng 1,2,3,4,5; Học viện Hải quân, Quân cảng Sài Gòn, Lữ đoàn 681 và Lữ đoàn 682. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh; cán bộ chủ trì, chủ chốt của các cơ quan, đơn vị khu vực Hải Phòng.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân thông báo nội dung cơ bản của các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, BCHTW Đảng Khóa XIII


Thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 4 đến ngày 10/5, tại Thủ đô Hà Nội, hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng Khoá XIII đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định về 9 nội dung:

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới;

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên;

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021;

Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham những, tiêu cực;

Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6, Khoá XIII;

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;

Nghe báo cáo chuyên đề về: Xung đột Nga - Ukraina: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Tư lệnh Hải quân

Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến của BCHTW Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. BCHTW Đảng đã thống nhất cao khi thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương (hoàn thiện và thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật về đất đai; nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng Đảng từ gốc, từ cơ sở; triển khai nghị quyết của trung ương sát hợp với địa phương; thống nhất thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Tư lệnh

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, BCHTW Đảng đã quyết nghị thông qua 4 nghị quyết về:

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, giáo dục sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Phúc Vinh, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn