Đảng ủy Quân chủng Hải quân: Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

HQ Online -

Sáng 9-1, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Quân ủy Trung ương; ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTW, BQP) tại Hội nghị của Quân ủy Trung ương ngày 7-1-2019.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững quán triệt nghị quyết tại hội nghị

Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng quán triệt tại hội nghị nhấn mạnh: Năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, dân chủ, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; có 13/15 chỉ tiêu chính đạt và vượt theo nghị quyết đã đề ra. Nổi bật là Quân chủng đã nắm chắc tình hình, dự báo, đánh giá sát, đúng, kịp thời tham mưu với QUTW, BQP xử trí đúng đối sách, hiệu quả các tình huống; quản lý chặt chẽ các vùng biển trọng điểm; duy trì lực lượng trực SSCĐ, bảo vệ các hoạt động kinh tế trên biển, làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đề ra nhiều biện pháp đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ huấn luyện, khả năng SSCĐ; quyết liệt thực hiện chủ trương giảm 10% quân số cơ quan Bộ Tư lệnh và điều chỉnh, sắp xếp tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt.

Đảng ủy Quân chủng có nhiều giải pháp lãnh đạo xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD và gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính qui, rèn luyện kỷ luật chuyển biến tốt; khắc phục triệt để các vụ việc mất an toàn trong huấn luyện và giảm tai nạn giao thông so với năm 2017; hoạt động CTĐ, CTCT, lãnh đạo công tác hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại quốc phòng; công tác cải cách hành chính, thanh tra, pháp chế, tư pháp đạt hiệu quả.

Thượng tượng Bế Xuân Trường phát biểu tại hội nghị

Về phương hướng, mục tiêu năm 2019, Nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh xác định: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP về xây dựng Hải quân cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng SSCĐ ngày càng cao; tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ VKTBKT và khả năng SSCĐ; giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì ở các cấp; lãnh đạo tổ chức tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính; thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo Quân chủng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương và đánh giá cao Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, đoàn kết, thống nhất cao, lãnh đạo Quân chủng hoàn thành tốt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao. Quân chủng đã nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho QUTW, BQP xây dựng thế trận và tiềm lực quốc phòng, xử trí tốt các tình huống trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế. Quân chủng đã quản lý, sử dụng, khai thác tốt các VKTBKT mới phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; thực hiện tốt 3 đột phá của Bộ, nhất là giảm 10% quân số cơ quan Bộ Tư lệnh so với biên chế; kiện toàn, tổ chức lực lượng; làm tốt công tác xây dựng Đảng; hoạt động đối ngoại quốc phòng đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao vị thế của đất nước, Quân đội, Hải quân; làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu giúp ngư dân, thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên biển…

Đồng chí Thứ trưởng BQP cũng lưu ý Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng các nội dung, giải pháp cần chỉ đạo, lãnh đạo trong thời gian tới, trọng tâm là làm tốt công tác dự báo, nắm chắc, chính xác tình hình trên biển, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật…, xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

          Tin, ảnh: Trọng Thiết

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn