Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo 3 tỉnh Tây Nguyên:

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018

Chiều 23-4, tại cảng Tân cảng Cát Lái, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn (QCSG) cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông đã tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) năm 2017 và ký kết chương trình phối hợp TTBĐ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum; đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và Đại tá Ngô Quang Chung, Bí Thư Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2017 và quý I năm 2018, công tác phối hợp TTBĐ giữa Đảng ủy QCSG với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông đã được triển khai theo đúng kế hoạch.

Đại tá  Ngô Quang Chung, Bí thư Đảng uỷ QCSG phát biểu định hướng công tác phối hợp TTBĐ năm 2018

QCSG đã cử 25 lượt báo cáo viên trực tiếp đến các huyện, thị xã của 3 tỉnh Tây Nguyên, kịp thời thông tin về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của đất nước; cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo nước ta; dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay và quá trình cống hiến, trưởng thành của thế hệ trẻ trong Quân chủng Hải quân... Đối tượng thông tin gồm: đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các tỉnh, huyện, thị xã; cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh; đảng viên, quần chúng nhân dân, đồng bào dân tộc. Các báo cáo viên cũng kết hợp thông tin chuyên đề với tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực đến thầy, cô giáo, học sinh các trường THPT trên địa bàn các tỉnh, thành phố, thị xã, huyện.

Năm 2017 và quý I năm 2018, QCSG đã phối hợp tổ chức được 17 buổi TTBĐ với gần 6.000 người tham gia tại 2 thị xã, 9 huyện, 2 xã và 7 trường THPT các tỉnh. Kết hợp với hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Tổng Công ty đã nhận phụng dưỡng 24 Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây 4 nhà tình tình nghĩa và tặng gần 800 suất quà cho gia đình có công với cách mạng, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại 3 tỉnh với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Đảng uỷ QCSG và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông ký kết chương trình phối hợp TTBĐ năm 2018

Năm 2018, các bên thống nhất ký kết thực hiện tốt 10 nội dung phối hợp TTBĐ với 5 nội dung, giải pháp trọng tâm là: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy 3 tỉnh Tây Nguyên và Thường vụ Đảng ủy QCSG trong công tác phối hợp TTBĐ; bám sát tình hình trên biển, kịp thời thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân tại các tỉnh. Phấn đấu tuyên truyền 2 đợt/năm tại các tỉnh, 1 lần/năm tới 100% đầu mối cấp huyện, thị xã và các đầu mối thuộc tỉnh.

Nội dung phối hợp tuyên truyền biển, đảo tập trung vào vị trí, vai trò của Biển Đông đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của đất nước; cơ sở pháp lý, luật pháp quốc tế khẳng định chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Các hình thức phối hợp TTBĐ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống thông tin truyền thông của các tỉnh trong công tác TTBĐ. Đối tượng tuyên truyền chú trọng đến tâng lớp thanh niên, học sinh và đồng bào công giáo; kết hợp thông tin chuyên đề với tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực vào Quân chủng Hải quân.

Tin, ảnh: Phạm Đức Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn