Đảng ủy Học viện Hải quân: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

HQ Online -

Chiều 2-6, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020. Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Học viện đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ tiến hành kiểm tra 71 lượt tổ chức đảng, 1.826 lượt đảng viên; giám sát theo chuyên đề 52 lượt tổ chức đảng và 1.565 lượt đảng viên, đạt 100% kế hoạch.

Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện giám sát chuyên đề đối với 36 tổ chức đảng và 71 đảng viên là cán bộ chủ trì, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục; kiểm tra 3 tổ chức đảng và 10 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Việc xem xét, xử lý kỷ luật được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục và có tác dụng giáo dục tốt.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng yêu cầu: Thời gian tới, cấp ủy các cấp cần nhận thức rõ, đúng hơn nữa về công tác kiểm tra, giám sát; bám sát nhiệm vụ chính trị, chấp hành các cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm tình hình, phát hiện những vấn đề nảy sinh; thực hiện phương châm “lãnh đạo đến đâu, kiểm tra, giám sát đến đó”; gắn kiểm tra, giám sát với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Tin, ảnh: Xuân Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn