Đảng ủy Cục Hậu cần Hải quân: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

HQ Online -

Sáng 3-6, tại Hải Phòng, Đảng ủy Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng trong Đảng bộ Cục Hậu cần. Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Cục Hậu cần đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy đảng các cấp; lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Đảng bộ đoàn kết thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo trong công tác kiểm tra, giám sát.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục Hậu cần có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ủy ban kiểm tra các cấp hoạt động hiệu quả, làm tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Toàn Đảng bộ tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng đạt 125% và kiểm tra, giám sát đảng viên đạt 135%. Tình hình chấp hành kỷ luật của đảng viên, tổ chức đảng có chuyển biến tiến bộ, tỉ lệ vi phạm kỷ luật ở mức thấp; đơn thư tố cáo giảm. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ TSVM, Cục Hậu cần VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị xác định nội dung, phương hướng và 4 nhiệm vụ giải pháp công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu hằng năm cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát trên 30% tổ chức đảng; các chi bộ kiểm tra, giám sát trên 30% đảng viên và giám sát thường xuyên 100% đảng viên; hạn chế thấp nhất đi đến chấm dứt đơn thư giấu tên, nặc danh vượt cấp.

Tin, ảnh: Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn