Đảng ủy Cục Hậu cần Hải quân: 5 giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác cán bộ

HQ Online -

Ngày 21-8, tại Hải Phòng, Đảng ủy Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Tham dự hội nghị có 42 đồng chí là ủy viên Đảng ủy Cục; lãnh đạo, chỉ huy các phòng ban, đơn vị trực thuộc Cục. Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, công tác cán bộ của Cục Hậu cần Hải quân được tiến hành có nền nếp, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình. Đảng bộ Cục phát huy được tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tiến hành công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng khá tốt; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong toàn Đảng bộ Cục Hậu cần không có đơn thư, khiếu nại về công tác cán bộ.

Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, có 9 ý kiến phát biểu tập trung thảo luận, phân tích những việc làm được, chưa làm được; tìm ra nguyên nhân, những cách làm mới và bài học kinh nghiệm trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Thời gian tới, Đảng ủy Cục Hậu cần xác định 5 giải pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đó là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của trên về xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện có hiệu quả việc gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức, xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy, kết hợp chặt chẽ giữa công tác cán bộ, tổ chức và kiểm tra-giám sát; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chủ động, tầm nhìn xa, kết hợp xây dựng cán bộ chỉ huy quản lý với quy hoạch cán bộ chuyên môn, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ; gắn chặt quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cán bộ và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; đổi mới công tác nhận xét đánh giá cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy chất lượng hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chính, coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ 

Tin, ảnh: Đặng Tùng


Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn