Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân: Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020

HQ Online -

Chiều 1-7, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; các Vùng Hải quân; Viện Kỹ thuật; đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh đến 6 điểm cầu trong toàn Quân chủng.

 Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là Quân chủng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và an toàn các hoạt động kinh tế biển.

Toàn Quân chủng triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, công tác, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các tổ chức đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn, quy định. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác đạt hiệu quả tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020

Đảng ủy Quân chủng đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 6 tháng cuối năm. Trong đó, Quân chủng chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống bảo vệ chủ quyền biển, đảo, không để bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình trên biển. Các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về "Tăng cường xây dựng nền nếp chính quy; quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng…

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam biểu dương kết quả của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng đạt được thời gian qua. Đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu đã được chỉ ra; tăng cường luyện tập SSCĐ theo các phương án; rà soát kế hoạch, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối; tiếp tục thực hiện tốt “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Quân chủng triển khai thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng, trọng tâm là Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần thứ 14; tiếp tục chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Xuân Hương, Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn