Đảng bộ Quân chủng Hải quân: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

HQ Online -

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2019, nhất là giành kết quả cao trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện xây dựng nền nếp chính quy… Toàn Đảng bộ Quân chủng Hải quân tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Sinh hoạt ngày Đảng tại Chi bộ Phòng Chính trị Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân

Trong ngày Đảng (Thứ năm, ngày 7-3) các chi bộ trong toàn Đảng bộ Quân chủng tiếp tục quán triệt đến mọi đảng viên các quy định: Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Việc tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định trên đến mọi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân chủng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đồng thời lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong toàn Đảng và toàn dân; chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Quân chủng Hải quân trong sạch vững mạnh và giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu về mọi mặt, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Tin, ảnh: PV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn