Đảng bộ Phòng Hậu cần Vùng 1: Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng về bảo đảm hậu cần

HQ Online -

Ngày 18 và 19-5, tại Hải Phòng, Đảng bộ Phòng Hậu cần, Vùng 1 Hải quân tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Trần Xuân Văn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo.

Bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Hậu cần nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Hậu cần đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Năng lực thực hiện nhiệm vụ và khả năng đảm bảo hậu cần có bước tiến bộ vững chắc. Chất lượng đời sống của bộ đội được giữ vững và cải thiện rõ rệt. Cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được giữ vững, nội bộ đoàn kết, dân chủ được phát huy.

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 là: Thường xuyên nắm chắc tình hình nhiệm vụ; khắc phục khâu yếu, mặt yếu; phát huy cao trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác hậu cần. Phòng tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác; nâng cao năng lực hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, phân đội hậu cần các cấp; tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về công tác hậu cần; hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm và chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.


Thủ trưởng Vùng 1 Hải quân chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Hậu cần nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Vùng 1 Hải quân lần thứ XII gồm 9 đồng chí (1 dự khuyết).

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn