Đảng bộ Lữ đoàn 83 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

HQ Online -

Ngày 21 và 22-5, tại Đà Nẵng, Đảng bộ Lữ đoàn 83 Hải quân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Lữ đoàn 83 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; luôn đoàn kết, thống nhất, đề cao trí tuệ tập thể, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ thi công công trình; khả năng tổ chức thi công độc lập của các tiểu đoàn, đại đội được nâng lên. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đời sống cán bộ, chiến sĩ không ngừng được cải thiện. Nền nếp, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được duy trì thường xuyên có hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn 83 nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Lữ đoàn 83 tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, vận dụng, tổ chức triển khai thực hiện sáng tạo sát, đúng với thực tiễn của Đảng bộ Lữ đoàn; nghiên cứu, đánh giá đúng đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm tốt công binh, công trình cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu; xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thực sự gương mẫu; toàn Đảng bộ đoàn kết thống nhất, lãnh đạo Lữ đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng thi công công trình theo phương châm “Chất lượng, mỹ quan, an toàn, tiết kiệm” đồng thời coi trọng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị..

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải biểu dương thành tích đã đạt được của Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ qua và yêu cầu Đảng bộ Lữ đoàn cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của trên; xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy với kết quả thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí và 5 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII.  

Sau đại hội, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải cùng đoàn đại biểu trồng cây bàng quả vuông tại khuôn viên Lữ đoàn 83

Tin, ảnh: Tuấn Đức, Đình Vũ, Văn Khang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn