Đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển cần tập trung kiểm soát chặt việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo quy định, đồng thời hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Chỉ thị số 49/CT-BNN-TCTS về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, các cơ quan có liên quan của Trung ương và địa phương đã quan tâm tích cực, triển khai công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tàu cá trên cả nước đã được tăng cường, công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản được quan tâm hơn đã góp phần làm giảm đáng kể số vụ tai nạn tàu cá so với trước đây.

Tuy nhiên, hiện nay, đánh giá của Bộ NN&PTNT cho thấy, công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản đang tiếp tục đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Có thể kể đến như: Các hình thái thời tiết cực đoan trên biển đang ngày càng phức tạp, khó lường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; nghề khai thác hải sản của ngư dân đa dạng, nhiều nghề với thời gian bám biển sản xuất dài ngày nhưng chất lượng tàu cá còn chưa cao, ảnh hưởng đến an toàn sản xuất trên biển. Đồng thời, công tác quản lý đăng ký, đăng kiểm tàu cá và kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển vẫn còn một số bất cập, hạn chế.

Trong bối cảnh ngành khai thác thủy sản đang triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Thủy sản 2017 và các quy định có liên quan của pháp luật, để tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, về công tác quản lý tàu cá, tiếp tục kiểm soát chặt việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý của địa phương và hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi do Bộ NN&PTNT xác định, giao cho các địa phương.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, chỉ đạo cơ sở đăng kiểm tàu cá thực hiện nghiêm túc việc đăng kiểm, phân cấp và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo đúng quy định. Đồng thời, quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá.

Về công tác quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương cần xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng các công trình này và ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước để tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, cần chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động trên biển, đặc biệt là đối với các tàu cá vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt hải sản trái phép, không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Đồng thời, tổ chức trực ban 24/7 để theo dõi giám sát tàu cá hoạt động trên biển, kịp thời cung cấp thông tin và cảnh báo cho tàu cá về tình hình thời tiết trên biển. Hướng dẫn ngư dân tránh trú bão đảm bảo an toàn và kết nối với các cơ quan chức năng có liên quan khác để hỗ trợ ngư dân trong quá trình hoạt động sản xuất trên biển khi cần thiết.

Đặc biệt, các địa phương cần chú ý xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tàu cá, thực hiện tốt phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” nhằm đảm bảo an toàn cao nhất và giảm thiểu thiệt hại cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản.

Đi cùng với đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản chỉ đạo tiếp tục tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, các quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của Việt Nam và các nước, kỹ năng phòng, tránh bão, áp thấp nhiệt đới và kỹ năng đảm bảo an toàn lao động trên tàu cá và xử lý tình huống khi gặp sự cố trên biển.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn