Đại hội Đảng bộ Trường CĐKT Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025: Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật

HQ Online -

Ngày 19 và 20-5, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng cùng 120 đại biểu chính thức của Đảng bộ Nhà trường.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường CĐKT Hải quân đã tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các đề án, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo trong thời kỳ mới; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. Mục tiêu phát triển nhà trường lên cao đẳng được hoàn thành; chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao cho Quân đội, Quân chủng. Công tác SSCĐ, huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy có bước chuyển biến mới về chất. 

Toàn Đảng bộ thực hiện có hiệu quả “2 chất lượng”, xây dựng chi bộ theo tiêu chuẩn “4 tốt”, 4 năm liên tục (từ 2015 đến 2019) được Đảng ủy Quân chủng tặng Giấy khen; nhà trường được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều phần thưởng khác...

Biểu quyết kết luận dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ nhà trường tiếp tục quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp; tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đảng bộ lãnh đạo nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, xứng đáng là trung tâm đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao của Quân đội và cả nước; chủ động đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý bộ đội; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ, góp phần xây dựng nhà trường VMTD, Đảng bộ TSVM.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Trường CĐKT Hải quân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng yêu cầu Đảng bộ nhà trường phải luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ; coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho cán bộ, giảng viên, học viên và chiến sĩ nhận thức sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Nhà trường cần đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với từng đối tượng, sát với thực tế huấn luyện, SSCĐ và yêu cầu xây dựng Quân chủng hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức, có trình độ ngoại ngữ, tin học và kỹ năng hội nhập phù hợp với xu thế phát triển của Quân đội và Quân chủng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo…

 Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu 10 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

 Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn