Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 251, nhiệm kỳ 2020-2025

HQ Online -

Ngày 25 và 26-5, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 dự và chỉ đạo.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung đoàn 251 luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên; lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tổ chức tốt việc tiếp nhận, huấn luyện làm chủ, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị mới, hiện đại.

Các cấp ủy, chỉ huy trong toàn Trung đoàn luôn chú trọng biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cho bộ đội đồng thời tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo và những điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và các hoạt động khác, đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ quan sát, quản lý vùng biển.

Đại tá Đỗ Văn Yên chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Về phương hướng, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội xác định: Xây dựng Trung đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đảng bộ Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn tiếp tục khai thác làm chủ vũ khí trang bị, khí tài hiện đại; tổ chức quan sát, phát hiện, quản lý tốt tình hình trên vùng biển được phân công, bảo đảm cho chỉ huy các cấp xử lý đúng đối sách, linh hoạt các tình huống, không để bị động bất ngờ…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Đỗ Văn Yên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Trung đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn khóa mới khắc phục triệt để hạn chế, khuyết điểm và phát huy kết quả nhiệm kỳ qua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn gồm 9 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí (1 dự khuyết).

Tin, ảnh: Văn Khol

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn