Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn DK1: Đoàn kết, hiệp đồng, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

HQ Online -

Ngày 20 và 21-5, tại TP. Vũng Tàu, Đảng bộ Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Tiểu đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đảng bộ luôn coi trọng lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. Với nhiệm vụ và hoạt động đặc thù, đóng quân xa, phân tán, Đảng bộ đã lãnh đạo tiếp nhận, làm chủ, khai thác, sử dụng các khí tài, trang bị mới, xây dựng đơn vị ngày càng chính qui, tinh nhuệ, hiện đại; làm tốt công tác giúp đỡ, tuyên truyền, vận động ngư dân trên biển thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển Tổ quốc.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ thị, qui định, mệnh lệnh của trên; toàn đơn vị đoàn kết, hiệp đồng, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, xây dựng Tiểu đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng các nhà giàn chính qui, mẫu mực; huấn luyện nâng cao chất lượng mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ; làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển...

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí và bầu 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Vùng 2 Hải quân lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Duy Sửu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn