Đại hội Đảng bộ Nhà máy X55 nhiệm kỳ 2020-2025: Tạo chuyển biến vững chắc về năng lực và chất lượng sửa chữa, đóng mới tàu thuyền

HQ Online -

Ngày 24 và 25-5, tại thành phố Cần Thơ, Đảng bộ Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Đỗ Quốc Ân, Chủ nhiệm Kỹ thuật Hải quân dự và chỉ đạo.

Đại tá Đỗ Quốc Ân phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Nhà máy đã quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng; lãnh đạo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà máy lần thứ XVII; hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, kinh tế; làm chủ công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật mới; tạo chuyển biến vững chắc về năng lực và chất lượng sửa chữa, đóng mới tàu. Nhà máy có bước đột phá về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận; giá trị sản xuất tăng 94,64%; doanh thu tăng 95,15%; thu nhập bình quân tăng 49,94% so với năm 2014. Đơn vị ổn định và phát triển, đời sống của người lao động được nâng lên.

Biểu quyết các văn kiện tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Đỗ Quốc Ân yêu cầu: Đảng ủy Nhà máy tiếp tục coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, động viên, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào để mỗi cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động không ngừng nâng cao ý chí, trách nhiệm chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, ra sức thi đua lao động, sản xuất giỏi. Đảng ủy Nhà máy cần có giải pháp lãnh đạo bảo đảm tốt việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động đồng thời thực hiện tốt các chỉ thị về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thắt chặt kỷ luật, kỷ cương công tác, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, xây dựng đơn vị VMTD, mẫu mực tiêu biểu.

Đại tá Đỗ Quốc Ân chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kỹ thuật Hải quân lần thứ XII

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; bầu 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kỹ thuật Hải quân lần thứ XII.

                                                              Tin, ảnh:  Thanh Bình, Thanh Hân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn