Đại hội Đảng bộ Nhà máy X48 lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

HQ Online -

Ngày 20 và 21-5, tại Quảng Ninh, Đảng bộ Nhà máy X48, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân dự và chỉ đạo.

Đại tá Ngô Văn Thành phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Đảng bộ Nhà máy X48 có nhiệm vụ: Thảo luận, quyết nghị Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ Nhà máy nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ XII; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kỹ thuật Hải quân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Nhà máy X48 đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa các tàu quân sự, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; sản xuất kịp thời, đầy đủ các loại vật tư kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Quân chủng; tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" và 2 đột phá về công tác kỹ thuật "Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT".

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy nhiệm kỳ 2020-2025

Các hoạt động CTĐ, CTCT được duy trì có nền nếp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Chất lượng xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn có chuyển biến tiến bộ. Phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Nhà máy.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Nhà máy X48 tiếp tục lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sửa chữa tàu quân sự và bảo đảm vật tư kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Quân chủng. Nhà máy đầu tư, nâng cấp, mở rộng quy mô sản xuất đi đôi với chuẩn bị về nguồn lực con người, tăng cường huấn luyện kỹ thuật cho lớp công nhân mới tiếp cận và làm chủ trang thiết kỹ thuật, bảo đảm cho Nhà máy có đủ điều kiện tiếp nhận, sửa chữa các tàu có trang bị vũ khí, khí tài mới và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. Cán bộ, nhân viên tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn...

Đại tá Ngô Văn Thành chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, bầu 10 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Trần Văn Toàn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn