Đại hội Đảng bộ Kho 703: Tập trung lãnh đạo xây dựng Kho vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

HQ Online -

Ngày 21 và 22-5, tại Hải Phòng, Đảng bộ Kho 703, Vùng 1 Hải quân tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Lê Đình Cường, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Vùng 1 dự và chỉ đạo.

Đại tá Lê Đình Cường phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Đảng bộ Kho 703 lần thứ VII có nhiệm vụ: Đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 1 Hải quân; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kho nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Kho nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 1 Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025.

 Các đại biểu dự đại hội

Nhiệm kỳ qua, Kho đã quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp; lãnh đạo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kho nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: Tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng VKTBKT, đạn phục vụ cho các nhiệm vụ của Quân chủng và Vùng...

Biểu quyết thông qua văn kiện tại đại hội

Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh với nhiều sản phẩm có chất lượng được ứng dụng vào thực tiễn công tác. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ không ngừng nâng lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 82,5% hoàn thành tốt và xuất sắc; 100% cán bộ, chiến sĩ không ngại khó khăn gian khổ, có ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Kho nhiệm kỳ 2020-2025

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Kho tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy các cấp; tập trung lãnh đạo xây dựng Kho vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Vùng và Quân chủng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kho tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc về nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Kho VMTD mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Ban chấp hành Đảng bộ Kho nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng lần thứ XII ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Kho nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Trọng Giáp

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn