Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng Hải quân lần thứ IX

Sáng 17/8, tại Hải Phòng, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng Hải quân lần thứ IX (2023-2028) chính thức khai mạc. Chủ đề của đại hội là: “Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện, xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quản lý, bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng hoa chúc mừng đại hội

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội do Đoàn Văn công Hải quân biểu diễn

Tới dự, chỉ đạo, động viên đại hội có các đồng chí: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; đại biểu Ban Công đoàn Quốc phòng, Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng, Ban công đoàn các đơn vị bạn...

Tham dự đại hội có 189 đại biểu đại diện cho hơn 13 nghìn đoàn viên công đoàn trong toàn Quân chủng.

Đội nghi lễ Cung thiếu nhi Hải Phòng tặng hoa chúc mừng đại hội

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

Báo cáo chính trị do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trình bày tại đại hội đánh giá: Trong 5 năm qua (2018-2023), phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân chủng được đổi mới toàn diện về nội dung và phương pháp hoạt động; bám sát chỉ đạo của cấp trên, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quân chủng; triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu tham dự đại hội

Nhiều phong trào thi đua mang tính ngành nghề, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiêu biểu là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “5 nhất, 3 không”, “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”…

Do yêu cầu   nhiệm vụ   cũng như sắp   xếp, đổi mới   doanh  nghiệp,  tổ   chức công   đoàn đã từng   bước được   kiện toàn theo cơ cấu tổ chức mới, phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quân chủng hiện có hơn 13.600 đoàn viên công đoàn thuộc 61 công đoàn cơ sở, tăng 26 công đoàn cơ sở so với thời điểm năm 2018.

Trình độ học vấn và tay nghề của đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng được nâng lên, có khả năng thích ứng với cơ chế thị trường và tiếp cận nhanh khoa học, công nghệ hiện đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Điều kiện làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp được cải thiện. Việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên, người lao động được quan tâm đúng mức. Đời sống của người lao động ổn định và từng bước nâng cao.

Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đại  biểu Công đoàn Quân chủng lần thứ VIII đều hoàn thành, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, xứng đáng là lực lượng quan trọng, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Quân chủng TSVM tiêu biểu, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Đại hội Công đoàn Quân chủng Hải quân lần thứ IX xác định 5 mục tiêu, 9 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá với khẩu hiệu hành động là: Cán bộ, đoàn viên công đoàn Hải quân “Trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, tâm huyết, nghĩa tình, xứng danh bộ đội Cụ Hồ-Người lính thợ Hải quân thời kỳ mới”. Đặc biệt, đại hội đưa ra 5 giải pháp mang tính căn bản và có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao cờ thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn

Tại đại hội, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao cờ thưởng tặng 6 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2018-2023.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 5 năm qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng định hướng những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và ban chấp hành công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên công đoàn, người lao động luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, tư duy sáng tạo, phương pháp tác phong công tác khoa học, công nghiệp và kỷ luật.

Các tổ chức công đoàn cần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao.

Tổ chức công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hiện tốt vai trò, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các chế độ chính sách; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; tham mưu, đề xuất các giải pháp bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động…

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X

Chiều cùng ngày, đại hội tiếp tục thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Tổng cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X và góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết cùng với 2 đại biểu do Tổng cục Chính trị chỉ định dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X.

Tin, ảnh: Thanh Thủy, Duy Khánh

Đồ họa: Nguyễn Hoà

CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG CỜ THƯỞNG CỦA BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN

-Công đoàn cơ sở Trung tâm 47, Bộ Tham mưu

-Công đoàn cơ sở Đoàn Văn công, Cục Chính trị

-Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Hải Bình, Cục Kỹ thuật

-Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa

-Công đoàn cơ sở Học viện Hải quân

-Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn