Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng: Kết luận Thẩm định, quyết toán ngân sách tại Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Ngày 24-5, tại Hải Phòng, đoàn công tác Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị kết luận thẩm định, quyết toán ngân sách năm 2018 của Quân chủng Hải quân. Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Trưởng phòng Ngân sách sử dụng, Cục Tài chính, Trưởng đoàn thẩm định chủ trì. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Hải quân và các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân tham dự. 

Quang cảnh hội nghị

Sau 3 ngày làm việc, đoàn công tác đánh giá: Trong năm 2018, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ công tác tài chính; công tác lập dự toán ngân sách trong năm đã bao quát các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của Quân chủng. Việc phân cấp ngân sách cho đơn vị đạt tỷ lệ cao so với yêu cầu, trong đó ưu tiên các đơn vị chiến đấu; đơn vị khó khăn, vùng hải đảo; tổ chức giao ngân sách kịp thời, công khai tài chính đúng quy định. Trong năm, Ngành Tài chính Quân chủng đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời kinh phí cho huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, xây dựng cơ bản và các chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ. Chứng từ quyết toán các nguồn ngân sách bảo đảm chặt chẽ; công tác kiểm soát chi được duy trì có nền nếp; chi tiêu ngân sách hiệu quả…

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn công tác cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại và đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban quản lý các dự án khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, qua đó nâng cao hiệu quả, an toàn công tác tài chính trong toàn Quân chủng Hải quân.

Tin, ảnh: Hữu Phú

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn