Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng: Hội nghị xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 tại Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Ngày 29-5, tại Hải Phòng, Đoàn công tác của Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 tại Quân chủng Hải quân. Đại tá Lê Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Tài chính, Trưởng đoàn thẩm định chủ trì. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Hải quân và các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân tham dự. 

Quang cảnh hội nghị

Năm 2019, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ công tác tài chính. Hồ sơ, mẫu biểu báo cáo quyết toán ngân sách được đơn vị lập theo đúng quy định. Các số liệu trong báo cáo quyết toán ngân sách từ kho bạc ở các địa phương khớp với số liệu của Cục Tài chính. Việc phân cấp ngân sách cho đơn vị đạt tỷ lệ cao so với yêu cầu, tập trung ưu tiên các đơn vị chiến đấu, đơn vị khó khăn, đơn vị đóng quân trên đảo; tổ chức giao ngân sách kịp thời, công khai tài chính đúng quy định.

Ngành Tài chính Quân chủng đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời kinh phí cho huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, xây dựng cơ bản và các chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ. Chứng từ quyết toán các nguồn ngân sách bảo đảm chặt chẽ; công tác kiểm soát chi được duy trì có nền nếp; chi tiêu ngân sách hiệu quả…

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn công tác cũng chỉ ra một số hạn chế và đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban quản lý các dự án khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, qua đó nâng cao hiệu quả, an toàn công tác tài chính trong toàn Quân chủng.

Tin, ảnh: Hữu Phú

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn