Cục Kỹ thuật Hải quân tập huấn điều lệnh năm 2018

HQ Online -

Ngày 2 và 3-7, tại Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức tập huấn điều lệnh năm 2018 cho các đồng chí là chỉ huy các đơn vị, cán bộ phụ trách tác huấn của các nhà máy, xí nghiệp, kho, trung tâm… thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân.    

Quán triệt nhiệm vụ trước khi tập huấn

Các nội dung tập huấn gồm: Nghi lễ Quân đội; động tác chỉ đường; lễ tiết, tác phong quân nhân; soạn thảo giáo án huấn luyện Điều lệnh quản lý bộ đội… Đây là những nội dung quan trọng nhằm thống nhất về điều lệnh, công tác canh phòng làm cơ sở để các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện những năm tiếp theo.

Một nội dung tập huấn trong chương trình

Kết thúc đợt tập huấn, các đồng chí cán bộ về đơn vị sẽ tổ chức tập huấn cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan-chiến sĩ đơn vị mình theo quy định.

Tin, ảnh: Lê Hòa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn