Cục Kỹ thuật Hải quân: Hội nghị quân chính năm 2018

HQ Online -

Ngày 18-1, tại TP. Hải Phòng, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2018. Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2018, Cục Kỹ thuật Hải quân đã chủ động tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật. Cục Kỹ thuật đã bảo đảm đầy đủ và kịp thời, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ của Quân chủng, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tìm kiếm cứu nạn trên biển… thực hiện tốt công tác tiếp nhận VKTBKT cho lực lượng Tàu ngầm, Không quân Hải quân; các chỉ tiêu công tác kỹ thuật đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt 10%-20%; thực hiện hai đột phá công tác kỹ thuật gắn với thực hiện cuộc vận động 50 có nhiều nội dung mới so với năm 2017…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm 2017 và 2018

Năm 2019, Cục Kỹ thuật Hải quân tiếp tục thực hiện tốt chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Tư lệnh Hải quân; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, nhất là nhiệm vụ SSCĐ; tập trung bảo đảm đầy đủ và kịp thời, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng, trọng tâm là các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, huấn luyện làm chủ VKTBKT mới. Xây dựng, củng cố, đảm bảo an toàn kho tàng, trạm, xưởng theo hướng chính quy, hiện đại; nâng cao chất lượng thực hiện 2 đột phá trong công tác kỹ thuật gắn với thực hiện cuộc vận động 50...

Đại tá Hoàng Ngọc Trác, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Hải quân trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2018

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà nhấn mạnh: Năm qua, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị Cục Kỹ thuật Hải quân đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đảm bảo tốt về số lượng, chất lượng và đồng bộ các loại tàu, xe, máy bay cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng, nội bộ toàn Cục đoàn kết thống nhất cao; việc thực hiện 2 đột phá của ngành kỹ thuật và Cuộc vận động 50 tiếp tục được thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả cao, Cục Kỹ thuật hoàn thành tốt các nhiệm vụ Quân chủng giao. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng cũng chỉ rõ một số điểm yếu còn tồn tại, cần khắc phục ngay trong năm 2019 để công tác tham mưu, bảo đảm của Cục Kỹ thuật được thực hiện sát, đúng, kịp thời.

Sau hội nghị quân chính, Cục Kỹ thuật Hải quân đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2019.

Tin, ảnh: Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn