Cục Chính trị Hải quân tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh Thái Bình

Ngày 5-10, tại xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Cục Chính trị Hải quân đã tuyên truyền biển, đảo cho hơn 400 Cựu chiến binh Hải quân của tỉnh Thái Bình, nhân dịp gặp mặt kỷ niệm 40 năm nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân (1976-2016).

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe nội dung cơ bản về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, một số vấn đề về biển, đảo nước ta hiện nay; âm mưu, thủ đoạn của các nước lớn đối với biển Đông; quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; vấn đề xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần giúp các đồng chí cựu chiến binh nắm vững tình hình biển, đảo Tổ quốc và đường lối, chính sách của Đảng ta đối với chủ quyền quốc gia trên biển. Qua đó, các cựu chiến binh sẽ cùng với chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi chủ trương, giải pháp triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn