Cục Chính trị Hải quân: Tổ chức kiểm tra điều lệnh, thể lực năm 2017

HQ Online -

Ngày 3 và 4-10, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân tổ chức kiểm tra điều lệnh, thể lực năm 2017. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân trực tiếp phổ biến, quán triệt kế hoạch kiểm tra.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững phổ biến, quán triệt kế hoạch kiểm tra

Nội dung kiểm tra điều lệnh gồm hai phần: Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ. Trong đó:

Điều lệnh quản lý bộ đội tập trung vào kiểm tra nhận thức các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, nhất là của Quân chủng về chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và công tác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Điều lệnh đội ngũ: Các thủ trưởng phòng, ban, cơ quan thực hành động tác chào báo cáo trong khi làm công tác tổ chức trong nghi lễ và trong hội nghị, sinh hoạt, học tập, công tác. Các trợ lí, nhân viên của Cục thực hiện động tác đội ngũ từng người không có súng: Động tác chào báo cáo; ngồi xuống, đứng dậy; bỏ mũ, đội mũ; đặt mũ, đội mũ; động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi; đi nghiêm, đứng lại; đang đi đều chuyển thành đi nghiêm nhìn bên phải (bên trái) chào…

Thực hiện bốc câu hỏi kiểm tra điều lệnh đội ngũ

Nội dung kiểm tra thể lực: Kiểm tra tra theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực các đối tượng theo độ tuổi quy định. Trong đó tập trung kiểm tra các môn: Chạy 100 m; nằm sấp chống đẩy.

Nét mới của đợt kiểm tra điều lệnh, thể lực năm nay là: Thủ trưởng Cục trực tiếp kiểm tra các đồng chí thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan; nội dung kiểm tra điều lệnh đội ngũ được tiến hành bằng hình thức trắc nghiệm; nội dung kiểm tra thể lực tăng cường số môn thể thao sát với từng độ tuổi cán bộ, nhân viên trong Cục.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững trực tiếp kiểm tra các đồng chí thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan

Kiểm tra thể lực nội dung chạy 100 m

Đây là đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị và khả năng, trình độ thực hiện động tác điều lệnh đội ngũ của từng quân nhân; làm cơ sở để Cục Chính trị đánh giá đúng chất lượng huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy của các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục. Từ đó, Cục Chính trị sẽ đề ra biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy.

Tin, ảnh: Hoàng Triệu, Chu Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn