Cục Chính trị Hải quân: 13 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2019

HQ Online -

Chiều 13-12, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, Cục Chính trị đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân chủng; triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; chủ động tham mưu đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng xử lý có hiệu quả các tình huống, không bị động, bất ngờ.

Các đại biểu dự hội nghị

Cục Chính trị đã thực hiện tốt đột phá “Sắp xếp chuyên môn kỹ thuật đúng chức danh, đúng ngành nghề đào tạo”. Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị đã triển khai nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả đột phá “Xây dựng chính quy, quản lý bộ đội-không có nồng độ cồn trong hơi thở khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông”. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai toàn diện, chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, bám sát nguyên tắc, bảo đảm dân chủ và công khai; hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo và tổ chức triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá của Quân chủng năm 2019…

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị nghiêm túc, bảo đảm chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được phát huy hiệu quả; phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên đáng ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ; góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Cục Chính trị vững mạnh toàn diện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị.

Năm 2020, Cục Chính trị quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ trên giao, thực hiện tốt đột phá công tác đảng, công tác chính trị “Một tập trung, ba đột phá”, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới”; xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch vững mạnh… Cục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là tổ chức các sự kiện đối ngoại quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều nhất trí với phương hướng và nhiệm vụ Đảng ủy Cục đã xác định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Hải quân đã giao nhiệm vụ trọng tâm cho các phòng, ban và đơn vị, trong đó tập trung vào triển khai thực hiện tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chỉ đạo đại hội đảng các cấp; tuyên truyền và tham gia tổ chức các sự kiện đối ngoại quốc phòng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân chủng… Trước mắt triển khai kế hoạch năm 2020 có chất lượng; xác định nội dung tập huấn sát yêu cầu, nhiệm vụ…

Các tập thể  nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

 

Đại diện các tổ chức cơ sở đảng nhận Giấy khen

Tại hội nghị, Cục Chính trị đã tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019. Cục Chính trị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Đoàn Văn công được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, Đoàn 22 Hạ Long được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thi đua; 13 tập thể đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; 13 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến; Đảng ủy Cục Chính trị tặng Giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng… và phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn