Công ty Hải Thành: Đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, tạo đột phá hoạt động sản xuất kinh doanh

HQ Online -

Sáng 7/12 tại Hải Phòng, Công ty Hải Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2023. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty chủ trì. Đại tá Nguyễn Đức Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Công ty.

 Lãnh đạo Công ty trao thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, Đảng ủy Công ty đã luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nắm chắc tình hình, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Công ty đã phục vụ chu đáo, an toàn tuyệt đối các nhiệm vụ quốc phòng. Hoạt động sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu đề ra, thu nhập của người lao động được cải thiện.

Hoạt động CTĐ, CTCT có nền nếp, hiệu quả. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được tăng cường. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai đồng bộ, hiệu quả thiết thực.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công ty được Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ thi đua, Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Năm 2024, Công ty tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đột phá “Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, điều hành, tạo bước đột phá từ hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng tuyển chọn, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao”; lãnh đạo hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ quốc phòng được giao.

Công ty tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, hậu cần, kỹ thuật; triển khai đồng bộ các khâu đột phá, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Tin, ảnh: Bùi Phúc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn