Công đoàn cơ sở Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 phát động thi đua đột kích

HQ Online -

Chiều 20/3, tại Đà Nẵng, Công đoàn cơ sở Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân tổ chức phát động phong trào thi đua đột kích với chủ đề “50 ngày đêm hành động cao điểm” chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 và hướng tới chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại diện các tổ chức công đoàn ký giao ước thi đua

Đợt thi đua tập trung thực hiện các nội dung, chỉ tiêu: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng cao nhất; dân chủ, đoàn kết tốt, chất hành kỷ luật nghiêm nhất; tổ chức hiệu quả các hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Công đoàn Trung tâm phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên có ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ mới; hoàn thành các khoa mục huấn luyện và kiểm tra đạt đạt yêu cầu trở lên; có từ 2 đến 3 công trình, sản phẩm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm lần thứ I.

Ban chấp hành các tổ chức công đoàn chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, phấn đấu không có cán bộ, đoàn viên công đoàn vi phạm kỷ luật phải xử lý, đặc biệt là mất an toàn do lỗi chủ quan, vi phạm pháp luật…

Thời gian thi đua diễn ra từ 24/3 đến 15/5/2023.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu, Đức Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn