Công bố 3 nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự

Ngày 30-7, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa công bố 3 nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Tại Nghị quyết số 26/2021/QH15, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với các đồng chí: Phạm Bình Minh; Lê Minh Khái; Vũ Đức Đam; Lê Văn Thành.

Các thành viên Chính phủ ra mắt trước Quốc hội. Ảnh: VPQH 

Tại Nghị quyết số 27/2021/QH15, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với các đồng chí:

- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

- Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

-  Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

- Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra, tại Nghị quyết số 28/2021/QH15, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước. Theo đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ là Phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. 

Đồng thời, phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, các đồng chí có tên sau đây là Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh:

- Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội;

- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an;

- Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn