Công an xã được đăng ký cấp biển số xe máy từ ngày 21/5/2022

HQ Online -

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2020/TT-BCA về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ...

Từ 21/5/2022 người dân có thể đến công an xã để đăng ký xe máy. Ảnh: Internet

Theo đó, công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Điều kiện, thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe của công an cấp xã thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 thông tư này.

Theo quy định hiện hành, Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định việc đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền của công an huyện.

Thông tư số 15/2022/TT-BCA cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

Thông tư số 15/2022/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 21/5/2022.

Dương Hưng (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn