Cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 và học tập các chuyên đề giáo dục chính trị 2019

HQ Online -

Ngày 6-6, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII và học tập các chuyên đề giáo dục chính trị năm 2019 cho cán bộ, nhân viên 3 cơ quan: Cục Chính trị, Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Bí thư Đảng uỷ Cục Chính trị khai mạc và trực tiếp thông báo nội dung Hội nghị lần thứ 10

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện thông báo nội dung Hội nghị lần thứ 10

Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII diễn ra từ ngày 16 đến 18-5 tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào Đề cương các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011: Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị Khoá XI về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị Khóa XII về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII đến Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng năm 2018.

 

 Quang cảnh hội nghị

Cùng ngày, các đồng chí báo cáo viên của Cục Chính trị và Bộ Tham mưu đã lên lớp 4 chuyên đề giáo dục chính trị: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng tình đồng chí đồng đội trong quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường biện pháp phòng chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong quân đội hiện nay; Tăng cường giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội.

Tin, ảnh: Thanh Hằng, Quang Thanh

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn